Namakalni sistem za travno rušo

Posted by Zazi on January 24, 2018 in Blog

Nedvomno je med interesenti za različne namakalne sisteme, precej tudi takšnih, ki imajo doma, namesto klasično posejane trave v okolici svojih hiš, položeno travno rušo, a, ker sušno obdobje doleti travo, ne glede na to, ali je ta položena ali posejana, smo spodaj pripravili kratek pregled možnosti, če iščete primerno rešitev za položitev namakalnega sistema za položeno travno rušo.

Namakalni sistem za travno rušoO namakalnih sistemih, njihovih različnih vrstah in na sploh možnostih namakanja, glede na različne vrste kmetijskih in zalivalnih površin, smo govorili že v prispevku, kjer smo prikazovali primer izdelave spletne strani za namakalne sisteme, a ustreznosti in primernosti izbranega namakalnega sistema, predvsem za travno rušo, pa nismo doslej še nič govorili.

Namakalni sistem za travno rušo

Travna ruša, imenovana tudi travni tepih, se v okolici hiš in tudi vseh ostalih poslovnih in javnih objektov polaga iz različnih vzgibov. Prvi je zagotovo ta, da je tako položena trava, hitro opravilo, predvsem pa je rezultat ozelenitve terena, viden takoj.

Po drugi strani, nam kakorkoli že učinkovito sejanje trave, vzame čas. Najmanj 2 do 3 mesece, pa zato, da posejana trava tudi vzkali.

A iz vidika namakanja ozelenjene površine (s travo), je v primeru polaganja travne ruše, oz. pri ozelenjevanju terena s travnim tepihom, dobor o sistemu namakanja vedeti že pred samo položitvijo travne ruše.

Zemlja oz. teren, ki ga predpripravljamo za položitev travne ruše, lahko namreč za namakalni sistem že vnaprej pripravimo (skopljemo jarke z namenom, da vanje položimo cevi namakalnega sistema, uredimo vodovodne priklope, hkrati pa tudi razvejanja kapljičnih cevi, načrtujemo že v položeno in predpripravljeno zemljo).

Najbolj primeren sistem za namakanje za travno rušo, pa je tak, ki omogoča enakomerno razporeditev vode glede na potrebe trave, hkrati pa omogoča, da se v primeru osušitve posameznega dela travne ruše, dodatno namoči le tisti del, ki se je posušil.

Sicer je pri polaganju travne ruše dobro vedeti tudi to, da se največkrat posšenega dela travne ruše lotimo preprosto tako, da tisti del preprosto zamenjamo, a vseeno ne bo odveč, če namakalni sistem za travno rušo načrtujemo tako, da omogoča, brez menjave ruše, ponovno hitro in avtomatsko ozelenitev.

Besedišče ključnih besed: Namakalni sistem za travno rušo