Ključne besede za SEO [Kako jih uporabiti pri spletni optimizaciji]

Posted by Zazi on November 11, 2020 in Blog

Pri optimizaciji spletnih strani so ključne besede, ena od osnov spletne optimizacije, saj brez njih, sploh ne vemo za katero ključne besede, SEO optimizirati posamezno spletno vsebino.

Zato je osnova za učinkovito spletno optimizacijo, najprej sploh raziskava ključnih besed, za katere imamo v prihodnosti namen pripraviti spletne vsebine s katerimi nameravamo targetirati na ciljno publiko, ki uporablja iskalnik Google.

Kje se bi morala začeti vsaka optimizacija spletnih strani, prikazuje spodnja slika (vir 3 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data]:

kljucne besede seo

Pomen ključnih besed pri optimizaciji spletnih strani

Kako pomembne so ključne besede pri optimizaciji spletnih strani, dokazuje ogromno marketinških in tudi SEO raziskav in študij (vir 1 – SEO Keywords: What They Are & Why They’re Important), ena izmed digitalnih agencij (vir 2 – SEO Graphs 2020 – Most Important Factors for SEO 2019 Statistics & Roundup) pa je celo izračunala kako pomembna je za spletno optimizacijo, raba ključnih besed na posameznih SEO elementih:

kljucne besede seo pomen

NAMIG: Pred prebiranjem spodnjih nasvetov o tem kako ključne besede uporabljati pri SEO optimizaciji, priporočamo, da pregledate Kompleten vodič za iskanje in analizo ključnih besed, na povezavi Ključne besede Seo-Praktik.si in Kako izbrati ključne besede za spletno stran.

Uporaba ključnih besed v SEO naslovu spletne strani

SEO naslov, ki se v iskalniku Google, prikazuje z modrimi črkami, je prvi SEO element, ki ga uporabniki Googla, opazijo v povezavi z vsako, na Googlu, prikazano spletno stranjo.

Od opremljenosti SEO naslova je odvisno ali bodo uporabniki Googla, kliknili na prikazano spletno stran ali pa se bodo raje odločili za klik na eno izmed ostalih prikazanih spletnih strani.

SEO naslov mora biti napisan marketinško bolj privlačno in všečno kot konkurenčni naslovi, a, da bi hkrati ustrezal aktualnim SEO smernicam, mora biti ključna beseda v SEO naslovu, uporabljena čimprej, iz leve proti desni, v samem naslovu.

Kakovosten SEO naslov sestavlja marketinška privlačnost ter uporabniška vrednost naslova + uporaba ključne besede (za katero je optimizirana spletna vsebina, za SEO naslovom).

Ker SEO naslov omogoča cca. 65 znakov s presledki vred, je za njegovo kakovostno spisanje potrebno nekaj marketinške kreativnosti, sicer pa ni narobe, če si “ideje” za kakovostne SEO naslove, “sposodite” od drugih, konkurenčnh naslovov.

Več: SEO naslov: Kaj je in kako ga pravilno uporabljati za SEO

Primer uporabe ključne besede bonitete v SEO naslovu spletne strani ebonitete.si

Poglejte sliko:

kljucna beseda bonitete

Na zgornji sliki je prikazan ustrezno SEO opremljen SEO naslov za spletno stran Prva bonitetna agencija d.o.o., za vstopno stran ebonitete.si, kjer je vsebina optimizirana za ključno besedo “bonitete“.

Uporaba ključnih besed v meta opisu spletnih strani

Zraven SEO naslova je meta opis, drugi SEO element, ki se uporabnikom Googla, prikaže, še preden kliknejo na prikazane spletne strani. Zato je tudi meta opis SEO element, ki odloča o tem ali bodo uporabniki Googla kliknili na vašo stran ali na spletno stran vaših konkurentov.

Meta opis omogoča nekaj več manevrskega prostora za marketinško ustvarjanje (pribl. 165 znakov s presledki vred), sicer pa je iz vidika spletne optimizacije, tudi za SEO ustrezen meta naslov, pomembno upoštevati rabo ene ali več ključnih besed, v opisu.

Pri SEO opremljanju meta opisa pazite, da vanj ne vključujete ključnih besed, za katere je optimizirana katera druga spletna podstran na vaši spletni domeni, saj lahko na tak način Google zmedete pri tem katero izmed spletnih strani, prikazati pri prikazu spletnih strani, ko uporabniki vtipkajo ključne besede v Google.

Več: Meta opis – Kaj je in kako ga uporabiti za izboljšanje spletne prodaje

Primer SEO ustreznega meta opisa za poročne lokacije Sanjski-Sopek.si

Poglejte sliko:

meta opis porocne lokacije

Na zgornji sliki je ključna beseda “poročne lokacije” vključena v meta opis (sive črke) spletne vsebine na strani Sanjski-Sopek.si v vsebino v kateri so predstavljene nekatere najlepše poročne lokacije v Sloveniji.

Uporaba ključnih besed v H oznakah spletne strani

Za učinkovito optimizacijo spletnih strani upoštevajte, da je SEO ustrezno vključevati ključne besede tudi v t.i. H oznake spletnih vsebin,

H oznake pomagajo uporabnikom, ki pristanejo na vaših spletnih vsebinah, razumeti strukturo spletne vsebine, enako pa tudi Googlovim pajkom pokažejo kako je strukturirana posamezna spletna vsebina, znotraj vaše spletne strani.

Iz vidika SEO optimizacije, vključite v H oznake, rabo ključnih besed, pri čemer uporabite primarno ključno besedo v vsaj eni H1 oznaki in najmanj eni H2 oznaki.

V ostalih H oznakah poskušajte uporabiti sorodna iskanja, sinonime in sekundarne ključne besede, za katere je optimizirana spletna vsebina.

Več: H oznake in njihov vpliv na SEO optimizacijo

Primer rabe ključnih besed v H oznakah na spletni strani Bambini.hr

Poglejte sliko:

h oznake kljucna beseda trudnice

Na zgornji sliki so v trgovini Bambini.hr izdelki predstavljeni z H oznakami (H3), ki vključujejo ključno besedo “trudnice” oz. njene sinonime (za trudnoću, za trudnice, itd…).

Priporočilo: Kako pisati blog tako, da bo prodajno učinkovit

Uporaba ključnih besed kot alt tag (alternative text) pri optimizaciji slik

Glede na to, da kar 23% vseh iskanj na Googlu, poteka čez t.i. “image search” oz. slikovno iskanje, je iz SEO vidika, priporočljivo, da tudi slike, ki jih predstavljate v posameznih spletnih vsebinah, optimizirate za posamezne ključne besede.

Na ta način se bodo vaše slike znašle tudi med slikovnim prikazom zadetkov na Googlu, s čimer pa si boste povečali oglede vaših spletnih strani tudi s tistimi obiskovalci in uporabniki Googla, ki so do vaših spletnih strani, prispeli preko slikovnega raziskovanja.

Najlažje boste SEO ustrezno optimizirali slike tako, da boste ključne besede, uporabili v alt tag (altenative text) oznaki slike, v imenu datoteke slike in, če je le mogoče, sliko tudi opremili s ključno besedo ali več besedami (na sami sliki).

Primer označevanja slik s ključno besedo vzmetnice

Poglejte sliko:

vzmetnice

Na zgornji sliki so prav vsa ležišča v spletni trgovini Pohištvo123.si, označena s ključno besedo vzmetnice, s čimer trgovina Pohištvo123.si, želi svoje vzmetnice uvrstiti v iskalniku Google, med višje in bolj opazne prikaze tudi med prikazi spletnih strani preko raziskovanja slik.

Dodatne informacije:

Analiza ključnih besed – kliknite na povezavo

Slika s prikazom ene izmed analiz ključnih besed:

analiza ključnih besed

  • Ena od zelo poznanih slovenskih spletnih strani, ki na vrhunskem nivoju uporablja ključne besede za SEO optimizacijo, je vsem poznana, spletna trgovina Pikapolonica.si. Kliknite v njihovo trgovino in poglejte kako je npr. beseda “skiro” umeščena v tekst na spletni strani, kjer Pikapolonica.si ponuja skiroje.

Viri:

1 – SEO Keywords: What They Are & Why They’re Important
2 – SEO Graphs 2020 – Most Important Factors for SEO 2019 Statistics & Roundup
3 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data]